SPA Speciālistu sertifikācija - kvalitātes zīme!SVARĪGA INFORMĀCIJA SPECIĀLISTIEM!

Par dīkstāves pabalsta izmaksu skaistumkopšanas speciālistiem sākot no 500.00 eiro par 2021.gada janvāri.

Ja esi pašnodarbināta persona – jābūt ienākumiem par 2020.gada oktobri, novembri decembri.

Ja esi patenta maksātājs – augusts, septembris vai oktobris, novembris.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam – nepieciešams vispirms reģistrēties Veselības inspekcijas reģistrā ( 2015.gada 8.decembra MK noteikumi Nr.693).

Aizpildīt iesnieguma veidlapu „Paziņošana par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu”.

Ja nebūsiet reģistrējies, Jūsu pieteikums pabalstam VID netiks izskatīts.

Jebkura persona, kura nebūs reģistrējusies Veselības inspekcijā, tiks uzskatīta par nelegāla darba veicēju.

Izmanto valsts doto iespēju – saņem dīkstāves pabalstu, neatkarīgi no nodokļu samaksas! Sākot no 500.00 eiro!