Latvijas SPA Asociāciju Savienība tika dibināt2014. gadā.

L.S.A.S biedrības dibinātāji:

1. Latvijas SPA&Wellness Federācija

2. Baltijas SPA asociācija

3. Latvijas SPA Speciālistu asociācija


Latvijas SPA Asociāciju Savienība darbojās pamatojoties uz Biedrības statūtiem.

 Latvijas SPA Asociāciju Savienība /L.S.A.S./ ir SPA nozares speciālistu apvienība, kuras mērķis ir SPA speciālistu profesionālo interešu aizstāvēšana un profesionālās izaugsmes veicināšana.

 

Latvijas SPA Asociāciju Savienības uzdevumi:

SPA speciālista profesijas prestiža celšana;

jauno SPA tehnoloģiju, SPA masāžu tehniku popularizēšana un apmācību organizēšana;

informatīvais atbalsts par nozares aktualitātēm un darba piedāvājumiem;

dažāda veida pasākuma organizēšana un vadīšana;

Iestāšanās Latvijas SPA Asociāciju Savienībā

Dalība Latvijas SPA Asociāciju Savienībā ir brīvprātīga;

 

Latvijas SPA Asociāciju Savienības biedri ir SPA speciālisti; SPA meistari; izglītības iestādes; SPA uzņēmumi.

 2016. gadā L.S.A.S. sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju Konfederācijas Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomi uzsāk nozares speciālistu sertifikācijas procesu.

 SPA speciālistu sertifikācijas mērķis ir nodrošināt SPA nozari Latvijā ar augsti kvalificētiem SPA speciālistiem, kā arī sekmēt Latvijas SPA nozares attīstību, balstoties uz jaunākajām nozares tendencēm, zinātniskiem pētījumiem un tirgus pieprasījumu.

 

Kādas priekšrocības dod sertifikāta iegūšana?

 Sertifikāta iegūšana dod lielāku konkurences spēju Latvijā un Eiropā.

Darba devēji ir ieinteresēti pieņemt darbā augsti kvalificētus speciālistus ar atbilstošiem izglītības dokumentiem, kuri apliecina kvalitatīva un droša pakalpojuma sniegšanu.